برچسب: صحبت با امام زمان

انسان بیچاره!

متن شبهه👇 استاد لطفا از معنی مضطر شدن بیشتر توضیح دهید و چگونه میشود مضطر شد؟ پاسخ شبهه👇 🍁مضطر که مشخص است، حالت اضطرار یعنی

ادامه مطلب »