برچسب: زنان

کتک زدن زنان

متن شبهه👇 ببخشید یه دوستی در مورد آیه ۳۴ سوره نسا در مورد کتک زدن زن گفت میشه در مورد سوال این بنده خدا توضیح

ادامه مطلب »