پيشگويي ظهور امام مهدي ع تا سال 2016، اين بار در ميان اهل سنت

هو الحق
شايد تا چند سال قبل اگر در نقطه اي از جهان شخصي بحث مهدويت وآخرالزمان را مطرح مي نمود، متصف به شيعه مي گرديد و توجه به اين موضوع، مختص شيعيان قلمداد مي شد. اما امروزه ديگر اينچنين نيست و كسي كه اندكي در ميان رسانه هاي جهاني حضور داشته باشد، از سايتها، كتابها، سخنرانيها، مقالات و … مختلفي كه در ميان اهل سنت با اين موضوع توليد و عرضه شده است، مطلع مي گردد. آيا در ميان اهل سنت كسي هست كه تاريخ معيني را براي ظهور امام مهدي ع معين نموده باشد؟

تعيين زمان ظهور امام مهدي ع در ميان شيعيان امري مردود و ممنوع بوده و امامان معصوم ع پيروان خويش را از اين كار منع فرموده اند. با اين حال در طول تاريخ –و از جمله در دوران معاصر- برخي شيعيان با تطبيق حوادث روزگار با علائم ظهور، نزديكي ظهور را وعده مي داده اند كه البته از نظرگاه علماي بزرگوار شيعه تخطئه شده و مورد مذمت قرار گرفته اند. با اين توصيف آيا پيشگويي ظهور امام مهدي ع، در ميان اهل سنت نيز نمونه دارد؟ و آيا اين جريان در ميان غيرشيعيان نيز امري مورد توجه و استناد است؟
شايد تا چند سال قبل اگر در نقطه اي از جهان شخصي بحث مهدويت وآخرالزمان را مطرح مي نمود، متصف به شيعه مي گرديد و توجه به اين موضوع، مختص شيعيان قلمداد مي شد. اما امروزه ديگر اينچنين نيست و كسي كه اندكي در ميان رسانه هاي جهاني حضور داشته باشد، از سايتها، كتابها، سخنرانيها، مقالات و … مختلفي كه در ميان اهل سنت با اين موضوع توليد و عرضه شده است، مطلع مي گردد. بنابراين عجيب نيست اگر ببينيم محمد العريفي[1] مفتي معروف وهابي مسلك كتاب “نهايه العالم”[2] را با همين موضوع بنگارد و يا كتاب “End of Times and the Mahdi” از هارون يحيي شخصيت معروف ترك به زبانهاي متعددي ترجمه شود و يا گويندگان معروف سني مذهب همچون عمران حسين[3]، توفيق شودري[4] و يا ياسر قاضي[5] بارها در اين زمينه سخنراني نمايند.
    
در اين ميان گروهي نيز بوده اند كه حوادث كنوني را بر مطالب عنوان شده در احاديث اسلامي در مورد آخرالزمان منطبق نموده و نتيجه گرفته اند كه ظهور مهدي ع –منجي وعده داده شده اسلامي- نزديك است.[6] جالب آنكه برخي حتي پا را فراتر گذاشته و تاريخ خاصي را براي ظهور امام مهدي ع معين نموده اند. از جمله اين اشخاص و گروهها، سايت “Discovering Islam” مي باشد.

اين سايت كه از مخاطب نسبتا خوبي نيز برخوردار است، كتابي با عنوان كتاب آخرالزمان (Endtimes Book) –به دو صورت سايتي و نسخه pdf- منتشر نموده [7] كه در همين راستا تاليف گرديده است. جالب آن است كه زبان اصلي اين سايت انگليسي است و امكان ترجمه به بيش از 20 زبان را به كاربر داده است. شعار آغازين سايت و كتاب چنين است: “آخرالزمان: برپايه تحليلهاي عددي و مشخص از آيات قرآن، احاديث، لغت عرب و نيز وقايع تاريخي”. تحليل كامل مطالب عنوان شده توسط اين سايت وقتي وسيع مي طلبد ولي به طور اجمال برخي ادعاهاي صورت گرفته توسط اين سايت عبارتند از:
1. در ديدگاه اسلام سه شخصيت در آخرالزمان مهم و تاثير گذارند كه دو مورد از آنها (مهدي ع و عيسي ع) مثبت و ديگري (دجال) منفي است.
2. پيش از وقوع قيامت علائمي روي مي دهد كه برخي مهم و اصلي هستند و برخي جزئي. انتظار مي رود علائم جزئي پيش از وقوع علائم كلي محقق شوند.
3. در ميان روايات دهها علامت جزئي در آخرالزمان ذكر شده كه بسياري از آنها تاكنون محقق شده اند. تنها چند نشانه كوچك در ميان علائم جزئي باقي مانده اند كه تاكنون محقق نشده اند از جمله: وقوع زمين لرزه ها، بيماري ها و قحطي هاي فراگير در جهان، كشف يك كوه معدن طلا در رودخانه فرات، سرسبز شدن شبه جزيره عربستان با مراتع سبز و رودخانه ها، خشك شدن درياچه طبريه (يا جليله) در فلسطين. اين حوادث نيز همگي در حال تحقق هستند.
4. بسياري علائم جزئي ديگر كه در ميان كتب حديثي شيعي نيز آمده اند محقق شده يا در حال تحقق هستند.
5. پس از تحقق اين علائم، نشانه هاي كلي ده گانه هويدا مي شوند كه در احاديث متعدد {كه در كتب اهل سنت آمده} بدانها اشاره گرديده و عبارتند از : دود، دجال، دابه، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسي بن مريم ع، ظهور ياجوج و ماجوج، خسوف در شرق و غرب و شبه جزيره عربستان و در انتها ظهور آتشي از يمن.
نتيجه گيري نهايي اين سايت بسيار قابل توجه است؛ به نظر نويسندگان اين مقالات، براساس تجزيه و تحليل عددي ارائه شده در آن نوشتارها، آغاز رسمي آخرالزمان و ظهور امام مهدي ع به احتمال زياد در سال 2015 (و يا 2016) خواهد بود و عيسي مسيح ع نيز در سال 2022 از آسمان به زمين خواهد آمد![8]

چنانكه در نوشتار پيشين گذشت، گروهي از اهل سنت در فضاي مجازي فعاليت وسيعي در زمينه پيشگويي زمان ظهور امام مهدي ع صورت داده اند و سال 2015-2016 را به عنوان سال ظهور ايشان معين نموده اند. نكته قابل تامل در اين موضوع، حساسيت، توجه و انعكاس اين موضوع توسط چندين سايت غربي است كه از قضا غالبا متعلق به جريان اوانجليستي مسيحيت هستند. در اين نوشتار به شيوه انعكاس و بازخورد اين پيشگويي در چند پايگاه غربي مي پردازيم.

1-
سايت These Christian Times در مطلبي با عنوان «پيشگويي سايت مهم مسلمانان در مورد ظهور مهدي در 2016 و بازگشت عيسي در 2022» به انعكاس اين پيشگويي پرداخته است.[9] در ابتداي اين مطلب –كه در تاريخ 7 مارس 2015، 16 اسفند 93 نوشته شده- عبارت معروف انجيل متي (24:36) خودنمايي مي كند: «از آن روز و آن ساعت هيچ كس خبر ندارد نه انساني و نه فرشته آسماني مگر خداوند پدر» ابتدا اين سايت در صدد معرفي مهدي بر مي آيد:
مهدي به صراحت در قرآن عنوان نشده بلكه در تعاليم {حضرت} محمد كه به عنوان حديث شناخته مي شود، ذكر شده است. برخي مسلمانان بر اين باورند كه او براي حكومتي 7 ساله باز مي گردد و همه بديها را ريشه كن مي نمايد. حكومت او در دوره 7 ساله بسيار شبيه پادشاه دوران رنج و محنت[10] است كه با مشت آهنين سعي در از بين بردن مسيحيت و مردم يهودي از روي زمين مي نمايد. چنانچه در كتاب دانيال 9:27 آمده، او در نقش مصلح ظهور مي كند ولي حقيقت او اصلاح گري نيست.
همانگونه كه ديده مي شود نويسنده سريعا حكومت امام مهدي ع را با دوران سخت رنج و محنت مشابهت داده و سعي در تطبيق آن حضرت با فردي است كه دشمن مسيحيت، يهوديت و صلح و ايمان است. اين خط سير بر گرفته و ادامه دهنده همان نظريه مشهور ضدمسيح اسلامي است. در اين راستا نويسنده به سراغ ادعاي داعش در مورد ظهور قريب الوقوع عيسي نيز مي رود و آنرا مدعاي تمام مسلمانان القا نموده و از آن به عنوان شاهد بر مدعايش بهره مي برد:
داعش در انتظار بازگشت عيسي است اما آنها تنها سيل خشم خداوند را جاري مي كنند. روز داوري فرامي رسد اما پيش از آنروز اين مهدي نيست كه مي آيد؛ بلكه فرزند هلاكت و گناه است كه در آستانه ظهور مسيح بر زمين حكم مي راند… مسلمانان در انتظار يك منجي باشكوهند كه زمين را از كفار نجات دهد ولي آن كسي كه در انتظار او هستند كسي جز ضدمسيح (Antichrist) نيست!

2-
لئو هومن نويسنده ديگري است كه در مقاله خود با عنوان «آيا مهدي در سال 2016 بازمي گردد؟ و آيا عيسي پس از او مي آيد؟؛ سايت مهم مسلمانان اعلام رسمي مي نمايد» به انعكاس پيشگويي سايت discoveringIslam رفته است. اين مقاله كه در سايت WND پايگاه اصلي تفكر ضدمسيح اسلامي و نويسندگاني همچون ريچاردسون، شعيبات و روزنبرگ در تاريخ 30 مارس 2015 (مصادف با 10 فروردين 94) منتشر شده[11]، چنين مي خوانيم:
اين تنها مسيحيان اوانجليست نيستند كه احساس مي كنند چيزي در دنيا در حال تغيير است و به دوران پايان تاريخ وارد شده ايم؛ بلكه مسلمانان نيز مشتاقانه در انتظار مسيحا و منجي خويشند. در آخرين نمونه از اين تمايلات منجي گرايانه، سايت مهمي كه در زمينه اسلام سني فعال است حكم به ظهور منجي اسلامي –مهدي- در سال 2016 داده و معتقد است عيساي مسلمانان در سال 2022 مي آيد تا جهان را براي تسلط اسلام تصرف كند… قرآن و كتاب مقدس در مورد آخرالزمان روايتي مشابه ولي مخالف يكديگر دارند به عنوان مثال دجال كتاب مقدس بسيار شبيه منجي اسلام است و يا چهره اي كه مسلمانان به عنوان دجال بدان باور دارند مشابه چهره مسيح در كتاب مقدس است. از نظر قرآن عيسي به زمين باز مي گردد ولي با هدف شكستن صليب و اجبار تمام مسيحيان جهان به پذيرش اسلام.
چنانكه در عبارت بالا ديده مي شود، دوباره در اين نوشتار نويسنده پس از عنوان نمودن پيشگويي سايت اسلامي، به سرعت در صدد القاء تضاد شديد نگاه آخرالزماني اسلام و مسيحيت برآمده و عباراتي به كار برده مي شود كه كاملا برگرفته از نظريه ضدمسيح اسلامي است. بنابراين عجيب نيست وقتي در ادامه مقاله نويسنده به دنبال نقل قول از جوئل ريچاردسون نويسنده كتاب معروف ضدمسيح اسلامي مي رود و از قول او چنين مي نويسد:
بايد توجه داشت –باور به ظهور مهدي در آينده نزديك- تنها عقيده اقليت كوچك و عناصر افراطي مسلمان نيست بلكه حتي بسياري از جريان اصلي مسلمانان نيز در حال حاضر بر اين باورند كه آخرالزمان در پيش روي ماست. بسياري مسلمانان در سراسر جهان وقايع كنوني در سوريه و عراق را به عنوان تاييد كننده احاديث نبوي در مورد آخرالزمان مي دانند و معتقدند بنابر روايات اين حوادث به بازگشت عيسي مسيح مسلمان و مهدي منجر مي شود… بايد توجه كرد گرچه از نظر ما هيچيك از اين پيشگوييها حقيقت ندارد ولي بايد كليسا و جامعه مسيحي از عواقب وحشتناك اين عقيده مطلع باشد ولي امروزه به ندرت مسيحيان از روايات نادرست اسلامي كه در حال حاضر گمراه كننده بخش بزرگي از بشر است، مطلعند و بدان مي انديشند.[12]

نويسنده اين مقاله فرصت را غنيمت شمارده و به تمايلات آخرالزماني حاكمان ايران اشاره مي كند و دستيابي به بمب هسته اي در ايران را در راستاي زمينه سازي ظهور مهدي امام دوازدهم شيعيان تلقي مي نمايد. نقطه ثقل اين مقاله را شايد بتوان در جمله اي دانست كه هومن از جوئل روزنبرگ

نويسنده رمان امام دوازدهم و تحليلگر مسائل خاور ميانه نقل مي كند:
The greatest danger to the world is not merely radical Islam, but apocalyptic Islam.
بزرگترين خطر براي جهان صرفاً اسلام افراطي و راديكال نيست بلكه اسلام آخرالزماني بزرگترين تهديد جهاني است
*****
چند نكته در اين زمينه قابل توجه است:
1. علاوه بر دو سايت فوق، سايتهاي ديگري همچون Prophecy News Watch (در اينجا)، Christian Today (در اينجا) و Bible-Prophecy (در اينجا)، پيشگويي سايت discoveringIslam را پوشش داده اند.
2. شيوه پوشش، القاء ترس در مخاطب مسيحي از نگاه آخرالزماني اسلام، تلفيق مطالب صحيح و ناصحيح، تعميم رفتار گروههاي افراطي همچون داعش به تمامي مسلمانان و … از جمله مواردي است كه در لابلاي اين مقالات مشهود است.
3. نكته مهم و قابل تامل ايجاد جريان رسانه اي است كه به سرعت پس از اتفاقي ولو محدود در زمينه منجي گرايي اسلامي در اينگونه رسانه هاي غربي رخ مي دهد و در صدد بهره برداري منفي از فضاي ايجاد شده بر آمده اند.
بررسي و ترجمه: زهير دهقاني آراني
[1] – http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamad_al-Arefe
[2] – اين كتاب در اين آدرس موجود است. علاوه بر اين العريفي خطابه هايي نيز در اين موضوع دارد به عنوان مثال “علامات الساعة : المهدي و خروج المسيح الدجال”
[3]- دكتر شيخ عمران نزار حسين شخصيتي معروف و شناخته شده در ميان مسلمانان بوده و سالها در مقر سازمان ملل مباحث اسلامي را طرح نموده است وي به طور متعدد در مورد آخرالزمان در نگاه اسلامي و نيز مهدويت سخنراني نموده است به عنوان مثال مجموعه ده سخنراني ايشان با عنوان “Al-Mahdi & the Return of the Caliphate” در سايتهايي همچون youtube قابل مشاهده است.
[4] – شيخ توفيق شودري (Tawfique Chowdhury) فارغ التحصيل دانشگاه اسلامي مدينه و مدير مجموعه آموزشي الكوثر (alkauthar.org) و يكي از سخنرانان مذهبي در سطح بين المللي است.
[5] – يكي از شخصيتهاي شناخته شده و معروف اسلامي در آمريكا كه در سال 2011 مجله نيويورك تايمز او را “از تاثيرگذارترين شخصيتهاي مذهبي محافظه كار در ميان مسلمانان آمريكايي” عنوان نمود. رك (http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ammaar_Yasir_Qadhi )
[6] – در سفري كه جناب عمران حسين در سال 1392 به ايران نمود، با هماهنگي صورت گرفته در مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه نيز حضور يافت. نگارنده به خاطر دارد كه ايشان در پاسخ به سوالات به عقيده خويش در مورد نزديكي قريب الوقوع ظهور امام مهدي ع صريحا اشاره نمود.
[7] – http://www.endtimesbook.com
[8] – http://www.discoveringislam.org/end_of_time.htm
[9] – http://thesechristiantimes.com/2015/03/07/major-muslim-website-predicts-mahdi-will-return-in-2016-and-jesus-returns-2022/
[10] – Tribulation
[11] – http://www.wnd.com/2015/03/mahdi-to-return-by-2016-followed-by-jesus/
[12] – متن مختصر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

احسان عبادی

احسان عبادی

از اساتید مهدویت و تاریخ و کلام جدید، مولف کتاب و سخنران کشوری

فهرست مطالب
آمار سایت
  • 0
  • 4
  • 8,147