برچسب: قرآن

قرآن قدیمی!

متن شبهه👇 منظور از ‘حادث بودن قرآن’ که مأمون در عصر خلافت خود فرمانی مبنی بر اعتقاد اجباری بدان دانست چیست؟ پاسخ شبهه👇 👌🏻یک بحثی

ادامه مطلب »