برچسب: بعد از ظهور

سنگ حرف میزند!

متن شبهه👇 استاد آیا روایاتی که میگه درفش امام صحبت میکنه درسته؟ روایاتی که میگه در زمان ظهور سنگ به حرف در میاد و میگه

ادامه مطلب »