برچسب: اساتید مهدویت

استاد علی اصغر رضوانی

متن شبهه👇 استاد درباره اقای علی اصغر رضوانی توضیح میدین؟ پاسخ شبهه👇 👤جناب استاد رضوانی، از اساتید مهدویت هستند. در مباحث فقهی هم ید طولایی

ادامه مطلب »