دسته‌بندی: دلنوشته مهدوی

مرام زلیخا…

  زلیخا اگرچه خطاکار بزرگی بود ولی درس عجیبی داد. عاشق مرام یوسف که شد سجده اش به یاد سجده ی یوسف بود بخشش به

ادامه مطلب »