#منبرهای_پنج_دقیقه_ای – جلسات ۴ تا ۷

7

نبرهای پنج دقیقه ای نام سلسله جلساتی از سخنرانی های

استاد عبادی از اساتید مهدویت کشور می باشد که در آن به

شرح و توضیح مباحث مهم دینی و اجتماعی در حد پنج دقیقه

و با زبانی ساده و قابل فهم برای همه مخصوصا جوانان

پرداخته اند. از آنجا که در تلگرام این صحبت ها مورد استقبال

شدید قرار گرفته است ، به همین خاطر در اینجا هم سخنان

استاد را می آوریم تا عزیزان استفاده کنند

اگر فایلی ناقص بود ، به شماره زیر ، پیامک بدین

شماره تلگرام کانال استاد:۰۹۱۱۶۸۲۴۵۹۴

این فایلها در پست های بعدی ، به روز می شود

جلسه چهارم با موضوع آراستگی

جلسه پنجم با موضوع استغفار از گناهان

جلسه ششم با موضوع اسراف (۱)

جلسه هفتم با موضوع اسراف (۲)

پاسخ دهید