۸٫ مطالعه مطلوب و نحوه آن

🌀 مطالعه مطلوب

💠وقتی چند موضوع را برای اولویت های مطالعه انتخاب کردیم ، چطور به طور روزانه آنها را بخوانیم تا پراکندگی ایجاد نشود❓❓

❇️ چطور بخوانیم تا موضوع در ذهن ما بماند و فراموش نشود❓

🔰 از کجا بفهمیم که یک کتاب را خوب خوانده ایم یا نه ❓

🎤 استاد احسان عبادی

#سیر_مطالعاتی
@ma_va_o

لینک دانلود

دیدگاه‌ خود را بنویسید