۵٫جدول برنامه ریزی هفتگی و توضیح آن

توضیح جدول برنامه ریزی هفتگی
ویژه آنهایی که می خواهند برنامه ریزی کنند برای مطالعه
ابتدا اولویت های مطالعاتی خود را روی کاغذ بنویسید
سپس طبق مباحث گفته شده در صوت ، جدول زیر را پر بفرماید👇👇👇

فایل جدول

فایل توضیحات جدول

دیدگاه‌ خود را بنویسید