فایلهای شماره ۱۸ الی ۵۲ دوره صحیفه سجادیه

سجادیه

می توانید از لینک های زیر ، فایل های بعدی دوره را دریافت کنید
توجه کنید که فایل ها به صورت ZIP می باشد و حتما نرم افزار باز کردن
فایلهای ZIP را دانلود نمایید و سپس فایلها را باز کنید

فایلهای ۱۸ الی ۲۲

فایلهای ۲۳ الی ۲۷

فایلهای ۲۸ الی ۳۲

فایلهای ۳۳ الی ۳۷

فایلهای ۳۸ الی ۴۲

فایلهای ۴۳ الی ۴۷

فایلهای ۴۸ الی ۵۲

پاسخ دهید