صوتهای تدریس کتاب زمانه ات را بشناس ( تحلیل های تاریخی امام خامنه ای)

40698_343_500

کتاب زمانه ات را بشناس، کتابی ۱۰ جلدی هست که در آن
تحلیل ها تاریخی مقام معظم رهبری آمده است
استاد عبادی این کتاب را در دست تدریس دارند و صوتهای
تدریس در همین صفحه بارگزاری خواهد شد.

دانلود جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

پاسخ دهید