دوره تاریخ اروپا ( بارگزاری همه صوت ها)

1943335x300

یک دوره فشرده و کامل دوره تاریخ اروپا توسط استاد عبادی برگزار گردید که فایل های
آن را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید
دوره به اتمام رسید و همه صوت ها در پایین موجود می باشد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳ ( جلسه اخر )

پاسخ دهید