صوت های دوره مهم تاریخ پهلوی جهت تربیت مربی

719

این دوره با تدریس استاد عبادی از اساتید مهدویت کشور و پژوهشگر علوم حدیث و تاریخ برگزار می شود

اگر کسی تمام صوت ها را گوش دهد و نکته برداری کند، می تواند در حد یک مربی جهت پاسخ به شایعات پهلوی بشود انشالله

صوت ها هر شنبه و سه شنبه بارگزاری می شود.

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

پاسخ دهید