جلسات سیری در تسنیم، شرح ساده تفسیر تسنیم ایت الله جوادی

139209170940297911694974

در جلسات سیری در تسنیم، استاد عبادی با زبانی ساده و روان

به شرح این تفسیر بسیار بسیار مهم می پردازد

فرصت خوبی هست برای همه عزیزان که دسترسی به این کتاب

ندارند تا از محتوا و مطالب آن با خبر بشوند و استفاده کنند.

بعد از وارد شدن به صفحه مورد نظر ، گزینه لینک دانلود را بزنید
و بعد از چند ثاینه، لینک را دانلود کنید

فایلها به مرور بارگزاری می شود

جلسه ۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

جلسه ۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

بقیه فایلها در طول هفته بعد از تدریس استاد بارگزاری می شود

پاسخ دهید