جلسات ۲۹ الی ۳۵ دوره مهم دولت کریمه

784976

استاد عبادی سلسله سخنرانی هایی را با نام دولت کریمه
شروع کرده اند . در این سخنرانی ها ایشان به سیر و روند
تطبیقی بحث مهدویت با مباحث تاریخی و سیاسی می پردازند
این کار از آنجاییکه برای اولین بار دارد صورت می گیرد بسیار جالب
و پر طرفدار است به طوریکه این صوت ها با استقبال فراوان روبه رو
شدند و استاد به صورت هفتگی این جلسات را ادامه می دهند.
با گوش دادن به این سخنرانی ها، هم تحلیل سیاسی شما بالا
می رود هم تحلیل دینی و تاریخی

بقیه جلسات را از دسته بندی کنار سایت ، قسمت دولت کریمه، پیدا کنید

دانلود جلسه ۲۹

دانلود جلسه ۳۰

دانلود جلسه ۳۱

دانلود جلسه ۳۲

دانلود جلسه ۳۳

دانلود جلسه ۳۴

دانلود جلسه ۳۵

پاسخ دهید