برگزاری دوره محامین در استان قزوین

دوره محامین قزوین

باعنایت امام عصر و لطف خدای متعال،
دوره های کادرسازی نیروهای انقلابی
با نام محامین، که استاد احسان عبادی آن را
ایجاد کرده و برگزار می کنند ، بعد از استان های
مازندران و اصفهان و تهران و کرمان ، قرار است در استان
قزوین و در شهر بوئین زهرا هم برگزار شود.

این جلسه ، اولین جلسه می باشد.

عزیزانی که خواهان میزبانی این کلاسها هستند در
شهر خودشان، حتما به تلفن روابط عمومی موسسه
زنگ بزنند.

پاسخ دهید