برگزاری دوره محامین در استان کرمان

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۵_۲۰-۴۴-۱۴

باعنایت امام عصر و لطف خدای متعال،
دوره های کادرسازی نیروهای انقلابی
با نام محامین، که استاد احسان عبادی آن را
ایجاد کرده و برگزار می کنند ، بعد از استان های
مازندران و اصفهان و تهران ، قرار است در استان
کرمان و در شهر سیرجان هم برگزار شود.

جلسه اول آن در ماه تیر ، برگزار گردید و اکنون جلسه
دوم آن در تاریخ سوم مردادماه برگزار می گردد.

عزیزانی که خواهان میزبانی این کلاسها هستند در
شهر خودشان، حتما به تلفن روابط عمومی موسسه
زنگ بزنند.

پاسخ دهید