سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۱ الی ۵)

olom

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی
از مجموعه سخنرانی های استاد احسان عبادی از
اساتید مهدویت می باشد که در آن مطالب ناب و
فوق العاده ای پیرامون قرآن و شیوه نزول ، ناسخ و منسوخ
عدم تحریف قرآن، شبهات قرآنی و… بیان شده است.
حتما این سخنرانی ها را گوش دهید، متوجه اهمیتش می شوید

دانلود جلسه ۱

دانلود جلسه ۲

دانلود جلسه ۳

دانلود جلسه ۴

دانلود جلسه ۵

بقیه جلسات ادامه دارد.

پاسخ دهید