۶ گام تا ظهور، سخنرانی شب احیای مهدوی ۹۸ استاد عبادی

photo_2019-04-19_01-53-34

سخنرانی مهم استاد عبادی از اساتید مهدویت

با موضوع ۶ گام تا ظهور ، در شب احیای نیمه شعبان ۹۸

در دانشگاه لرستان برگزار گردید که می توانید صوتش را

از لینک پایین دریافت کنید.

برای دانلود کلیک کنید

پاسخ دهید