ماه: اردیبهشت 1400

سلسله جلسات مباحث تخصصی مهدویت (جلسات ادامه دارد)

این جلسات مهم ویژه افرادی هست که دوست دارند مهدویت را در سطحی بالاتر از کتاب های عمومی مثل نگین آفرینش یاد بگیرند و خود را در برابر شبهات مهدویت ، قوی تر کنند. تعارض مهدویت و خاتمیت ۱ تعارض مهدویت و خاتمیت ۲ اثبات عقلی وجود امام زمان ۱ اثبات عقلی وجود امام زمان …

سلسله جلسات مباحث تخصصی مهدویت (جلسات ادامه دارد) ادامه »

جلسات بنیان مرصوص ( پاسخ به شبهات مهم عقیدتی)

جلسه ۱ ( شبهه آَشفته بودن متن قرآن) جلسه ۲ شبهه بیعت امام سجاد (ع) با یزید که در کتب حدیثی شیعه آمده است جلسه ۳ پاسخ به مقاله ای درباره کشتار بی رحمانه امام زمان (عج) بعد ظهور (قسمت اول) جلسه ۴ پاسخ به مقاله ای درباره کشتار بی رحمانه امام زمان (عج) بعد …

جلسات بنیان مرصوص ( پاسخ به شبهات مهم عقیدتی) ادامه »