آرشیوهای ماهیانه : آوریل 2021

سخنرانی مهم شرایط و علائم ظهور

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۵_۲۰-۴۴-۱۴

این سخنرانی در سال ۹۸ در کاشان برگزار شد و در سه جلسه استاد عبادی به مباحث مهمی پیرامون شرایط و علائم ظهور پرداختند و سپس مباحث علائم حتمی ظهور را با استفاده از احادیث معتبر بیان کردند. جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳

ادامه مطلب