آرشیوهای ماهیانه : آوریل 2021

صوتهای تدریس جلد ۲ و ۴ از مجموعه آثار شهید مطهری ( کتب اعتقادی)

1040410

۴ کتاب اول از مجموعه آثار شهید مطهری، معروف هستند به کتب اعتقادی ایشان که از پربارترین کتابهای برای تقویت بنیه اعتقادی و مبانی دینی است با توجه به اهمیت جلد ۲ و ۴ این مجموعه، استاد عبادی کتابهای این دو جلد را به صورت خلاصه و با بیان نکات مهم تدریس کردند که می توانید صوت آنها را از […]

ادامه مطلب