دسته بندی های ارشیو: مقالات اساتید مرکز تخصصی مهدویت

تحلیل روایی «ایستادن هنگام شنیدن لقب قائم»

635908007781227770

برای دانلود کلیک کنید هو الحق تحلیل روایی «ایستادن هنگام شنیدن لقب قائم»  خدامراد سلیمیان  بی گمان سنت های اجتماعی به ویژه در فرهنگ دینی، بر پایه برخی آموزه ها شکل می گیرد. این آموزه ها آن گاه که برخاسته از آیات نورانی قرآن و روایات معصومان یا خرد انسانی باشد، دارای ارزش و اعتبار اس، و گرنه اهمیت چندانی […]

ادامه مطلب

راهکارهای غلبه پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند در رسانه‌ها

هو الحق راهکارهای غلبه پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند در رسانه‌ها امیر محسن عرفان شایان توجه این‌که فراوان دیده می‌شود در رسانه‌ها به جای بر خورداری از چشم مسئله‌یاب و دغدغه اثربخشی در حوزه معارف مهدوی، بر موضوعات عامه‌پسند تأکید می‌شود. فرایند اثرگذاری مطلوب رسانه‌ها بر عرصه معارف مهدوی، شروع ارائه بحث در این جستار است. شاید بیان آن، فرانماید […]

ادامه مطلب

نقد و بررسی نشانه های ظهور در سه اثر از شیخ ابوالحسن مرندی

635696681799089613

هو الحق نقد و بررسی نشانه های ظهور در سه اثر از شیخ ابوالحسن مرندی حجت الاسلام و المسلمین محمد شهبازیان تغییر سبک زندگی طبقه ای خاص در جامعه ایران که به ویژه از طرف طبقه روشنفکر و به اصلاح فرنگ رفته در کشور ملموس بود وفشارهای اقتصادی و سیاسی ،به ویژه واقعه ای نو با نام مشروطه موجب سردرگمی […]

ادامه مطلب