سلسله جلسات مباحث تخصصی مهدویت (جلسات ادامه دارد)

این جلسات مهم ویژه افرادی هست که دوست دارند مهدویت را در سطحی بالاتر از کتاب های عمومی مثل نگین آفرینش یاد بگیرند و خود را در برابر شبهات مهدویت ، قوی تر کنند. تعارض مهدویت و خاتمیت ۱ تعارض مهدویت و خاتمیت ۲ اثبات عقلی وجود امام زمان ۱ اثبات عقلی وجود امام زمان …

سلسله جلسات مباحث تخصصی مهدویت (جلسات ادامه دارد) ادامه »