دسته بندی های ارشیو: نقد جریان احمدالحسن

صوتهای نقد جریان احمدالحسن ( یمانی دروغین )

xfh9_anti

سلسله جلسات نقد احمدالحسن، مدعی دروغین یمانی ، با تدریس استاد احسان عبادی برگزار گردید و صوت ها و فایلهای مربوطه خدمت شما ارائه می شود جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۴ دو فایل زیر هم ضمیمه فایل شماره ۴ هست و حتما آن ها را مطالعه بفرمایید جزوه جایگاه علما در روایات در جواب جریان احمدالحسن جزوه […]

ادامه مطلب