دسته بندی های ارشیو: نماز خدایی

سلسله جلسات چطور نماز خود را خدایی کنیم…

139412171433054357290034

این جلسات شرح ساده و روان کتاب اسرار الصلوه امام خمینی و میرزاجواد آقا ملکی تبریزی می باشد . همه جلسات به مرور در همین صفحه بار گزاری میشود جلسه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ جلسه ۱۶ ( جلسه آخر )

ادامه مطلب