دسته بندی های ارشیو: تاریخ انقلاب

صوت های دوره تاریخ انقلاب

در این دوره به مهمترین وقایع بعد انقلاب اسلامی و تحلیل دولت ها و مجلسهای بعد انقلاب پرداخته خواهد شد به خاطر در پیش بودن انتخابات ۱۴۰۰ ، و اهمیت نقد سه دولت آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی شروع مباحث از این سه دولت است و بعد از آن از ابتدای انقلاب، مباحث گفته خواهد شد جلسه ۱ ( دولت […]

ادامه مطلب