صوتهای تدریس کتاب زمانه ات را بشناس ( تحلیل های تاریخی امام خامنه ای)

کتاب زمانه ات را بشناس، کتابی ۱۰ جلدی هست که در آن تحلیل ها تاریخی مقام معظم رهبری آمده است استاد عبادی این کتاب را در دست تدریس دارند و صوتهای تدریس در همین صفحه بارگزاری خواهد شد. دانلود جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ …

صوتهای تدریس کتاب زمانه ات را بشناس ( تحلیل های تاریخی امام خامنه ای) ادامه »