جلسات تفسیر تخصصی زیارت جامعه کبیره ( به تدریج بارگزاری می شود)

این جلسات در سطح چهارم از مباحث معرفت افزایی به امام زمان می باشد سطح اول ، شرح زیارت آل یس سطح دوم ، بیست فایل معرفت شناسی سطح سوم ، شرح کوتاه زیارت جامعه کبیره و این سطح هم که سطح چهارم است و جلسات به صورت هفتگی بارگزاری می شود دانلود جلسه ۱ …

جلسات تفسیر تخصصی زیارت جامعه کبیره ( به تدریج بارگزاری می شود) ادامه »