صوت های دوره مهم تاریخ پهلوی جهت تربیت مربی

این دوره با تدریس استاد عبادی از اساتید مهدویت کشور و پژوهشگر علوم حدیث و تاریخ برگزار می شود اگر کسی تمام صوت ها را گوش دهد و نکته برداری کند، می تواند در حد یک مربی جهت پاسخ به شایعات پهلوی بشود انشالله صوت ها هر شنبه و سه شنبه بارگزاری می شود. جلسه …

صوت های دوره مهم تاریخ پهلوی جهت تربیت مربی ادامه »