فایلهای جلسات کافی خوانی ( شرح روایات باب الحجه کتاب اصول کافی)

همانطور که می دانید مهمترین روایات در باب شناخت ائمه (ع) ، روایات فصل ” باب الحجه ” کتاب شریف اصول کافی می باشد. اما متاسفانه هیچ صوت کاملی از شرح همه روایات آن در فضای مجازی موجود نمی باشد به همین خاطر استاد احسان عبادی از اساتید مهدویت و پژوهشگر علوم حدیث تصمیم گرفتند …

فایلهای جلسات کافی خوانی ( شرح روایات باب الحجه کتاب اصول کافی) ادامه »