فایلهای صوتی مباحث مهم کلام جدید

بحث کلام جدید همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است و جای این بحث های مهم امروزه در حوزه ها و دانشگاههای ما خالی هست استاد عبادی مباحث مهم از بحث کلام جدید را در حال تدریس دارند که به مرور فایلها بارگزاری می شود . در همین صفحه حتما پیگیری بفرمایید. دین چیست …

فایلهای صوتی مباحث مهم کلام جدید ادامه »