دسته بندی های ارشیو: آمریکا شناسی

سلسله جلسات آمریکا شناسی ( جلسات به تدریج بارگزاری می شود)

آمریکا-و-استعمار-و-امپریالیسم

با سلام در این جلسات شما با سازمان های درونی که در آمریکا زیر نظر یهود هستند  و کار اجرایی و تصمیم گیری آمریکا را زیر نظر دارند آشنا می شوند. جلسات ادامه دار هست و بارگزاری خواهد شد.    دانلود جلسه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ جلسه ۱۷ […]

ادامه مطلب