علوم قرآنی

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۶ الی ۱۷)

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی از مجموعه سخنرانی های استاد احسان عبادی از اساتید مهدویت می باشد که در آن مطالب ناب و فوق العاده ای پیرامون قرآن و شیوه نزول ، ناسخ و منسوخ عدم تحریف قرآن، شبهات قرآنی و… بیان شده است. حتما این سخنرانی ها را گوش دهید، متوجه اهمیتش می شوید …

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۶ الی ۱۷) ادامه »

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۱ الی ۵)

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی از مجموعه سخنرانی های استاد احسان عبادی از اساتید مهدویت می باشد که در آن مطالب ناب و فوق العاده ای پیرامون قرآن و شیوه نزول ، ناسخ و منسوخ عدم تحریف قرآن، شبهات قرآنی و… بیان شده است. حتما این سخنرانی ها را گوش دهید، متوجه اهمیتش می شوید …

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۱ الی ۵) ادامه »