دسته بندی های ارشیو: علوم قرآنی

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۶ الی ۱۷)

olom

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی از مجموعه سخنرانی های استاد احسان عبادی از اساتید مهدویت می باشد که در آن مطالب ناب و فوق العاده ای پیرامون قرآن و شیوه نزول ، ناسخ و منسوخ عدم تحریف قرآن، شبهات قرآنی و… بیان شده است. حتما این سخنرانی ها را گوش دهید، متوجه اهمیتش می شوید دانلود جلسه ۶ دانلود جلسه […]

ادامه مطلب

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی ( جلسات ۱ الی ۵)

olom

سلسله سخنرانی های علوم قرآنی از مجموعه سخنرانی های استاد احسان عبادی از اساتید مهدویت می باشد که در آن مطالب ناب و فوق العاده ای پیرامون قرآن و شیوه نزول ، ناسخ و منسوخ عدم تحریف قرآن، شبهات قرآنی و… بیان شده است. حتما این سخنرانی ها را گوش دهید، متوجه اهمیتش می شوید دانلود جلسه ۱ دانلود جلسه […]

ادامه مطلب