دسته بندی های ارشیو: مهدویت در قرآن

مهدویت در قرآن

با سلام   در قرآن کریم ، موارد زیادی اشاره شده است و خود قرآن می فرماید که ما در این قرآن  ،همه چیز را آورده ایم ، اما در نهایت می بینیم که خیلی از مسائل از جمله جزئیات نماز ، جزئیات خمس و زکات و حج و اسامی ائمه (ع) و  …. در قرآن نیامده به راستی چرا؟؟ […]

ادامه مطلب