زنان و وظایف آنان در عصر ظهور

با سلام   زنان مجاهد همیشه و همواره دوش به دوش مردان در عرصه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند و افتخار آفرینی های فراوانی را کسب کرده اند برای دانستن مطالبی پیرامون زنان و وظایف آنان در عصر ظهور ، به لینک زیر رجوع فرمائید http://www.mahdi313.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=90