سخنرانی نقد تخصصی فرقه بهائیت در حوزه علمیه خواهران قائمشهر

سخنرانی استاد عبادی در حوزه علمیه خواهران شهرستان قائمشهر با موضوع نقد تخصصی بهائیت. فایل ارائه شده در جلسه را نیز می توانید دریافت کنید. دانلود جلسه اول دانلود جلسه دوم دانلود pdf مربوط به اسناد ارائه شده